Cách sửa lỗi đường dẫn(Breadcrumbs) được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

Cách khắc phục thông báo lỗi đường dẫn Breadcrumbs trong Search Console - Gần đây, một thông báo lỗi về Breadcrumb xuất hiện trong Google Search Console được gửi đến quản trị trang web hoặc email của quản trị viên blog.

Đây là một tính năng mới của Search Console về dữ liệu có cấu trúc cho đường dẫn-breadcrumbs. Có thể code đường dẫn-breadcrumbs của bạn đã chuẩn hoặc đang sử dụng thẻ đánh dấu data-vocabulary.org đã lỗi thời nhưng đều nhận được thông báo này.

Vấn đề là do Google phát hiện điều này từ chỉ mục bộ đệm của Google, vì vậy các URL cũ khi được google lập chỉ mục từ đã lâu có thể bị lỗi về đường dẫn(Breadcrumbs).

Để khắc phục vấn đề này bạn cần cài đặt lại code đường dẫn (Breadcrumbs) theo hướng dẫn tại bài:

Tạo thanh điều hướng-Breadcrumbs với nhiều nhãn cho blogspot

Sau đó bạn vào Google Search Console làm theo như hình.
1-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot
2-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

3- Click vào icon tìm kiếm của URL
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

4-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

5- Click Kiểm tra URL đang hoạt động
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

6-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

7- Như hình là ok
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

Chắc chỉ cần kiểm tra một vài đường dẫn bị cảnh báo vậy thôi, còn lại để google tự cập nhật.

Post a Comment

Previous Post Next Post